Νομοθεσία

Υποχρεωτικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός πισίνας

Υποχρεωτικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός πισίνας

Φορείς διαχείρισης καταλυμάτων Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24.5.2022 Φαρμακείο σε προσβάσιμη θέση σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 7 (εξαιρούνται της υποχρέωσης καταλύματα έως και …

Υποχρεωτικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός πισίνας Διαβάστε