Νέος νόμος ναυαγοσώστη πισίνας

Νέος νόμος ναυαγοσώστη πισίνας

Ο νέος νόμος για τις πισίνες απαιτεί την ύπαρξη πτυχιούχου ναυαγοσώστη πισίνας, τόσο στα ενοικιαζόμενα δωμάτια όσο και στις πισίνες των ξενοδοχείων.

Αρχικά, καταργούνται όλα τα υπάρχοντα πτυχία ναυαγοσωστών. Σε όλες τις πισίνες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, απαιτείται να υπάρχει ναυαγοσώστης πισίνας.

Α) Στις 17 Ιουνίου 2022 λήγουν επίσημα όλα τα υπάρχοντα Πτυχία Ναυαγοσώστη Πισίνας με τις μέχρι σήμερα παλιές υγειονομικές διατάξεις.

Β) Έως τις 18 Ιουνίου 2022, βάσει του νέου Νόμου Ναυαγοσώστη Πισίνας 2654/2021, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους.

Το πτυχίο Ναυαγοσώστη Πισίνας περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση, οι εξετάσεις διενεργούνται από την αρμόδια επιτροπή (Υπουργείο – ΕΣΝΕ) και μπορούν να συμμετέχουν όλοι από 18 έως 65 ετών.

Εκπαίδευση ναυαγοσωστών πισίνας

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση Ναυαγοσωστών πισίνας, αυτή παρέχεται από τη ναυαγοσωστική σχολή Lifeguard Patrol η οποία λειτουργεί από το 2008 και είναι αναγνωρισμένη από τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Υγείας. Η Lifeguard Patrol είναι μέλος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος. Ο στόχος της σχολής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης μέσω των διαθέσιμων ευέλικτων προγραμμάτων που προσαρμόζονται σε όλους. Σε όλα τα πτυχία, προσφέρεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση με θεωρητικά μαθήματα στο χώρο της σχολής και πρακτικά μαθήματα σε θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα.

Τι ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα;

Υποχρεωτική είναι η πρόσληψη ναυαγοσωστών πισίνας σε τουριστικά καταλύματα με περισσότερα από πενήντα 50 κλίνες ή/και βάθος πισίνας μεγαλύτερο από 1.5 μέτρο. Η ύπαρξη ναυαγοσώστη είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες που η πισίνα βρίσκεται σε λειτουργία για το κοινό.

Σε τουριστικά καταλύματα με λιγότερες από 50 κλίνες ή καταλύματα με μία ή περισσότερες πισίνες βάθους μικρότερο από 1,5 μέτρο, είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται εντός της ξενοδοχειακής μονάδας και σε ετοιμότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιάς του.

Δεν απαιτείται υπάλληλος πισίνας ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό για πισίνες ή υδρομασάζ που εξυπηρετούν τους ενοίκους ενός δωματίου ή διαμερίσματος στον κύριο ή μη κύριο χώρο του καταλύματος. Δεν ισχύει για πισίνες ή υδρομασάζ που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους. Τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει  να αναρτούν σε εμφανές σημείο, κοντά σε κάθε πισίνα, κείμενο που θα ενημερώνει τους χρήστες για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κολύμβησης, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υγειονομικές διατάξεις σχετικά με τις πισίνες. Απαιτείται αναφορά των κανόνων αυτών στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφουν οι πελάτες.