Υποχρεωτικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός πισίνας

Υποχρεωτικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός πισίνας

Φορείς διαχείρισης καταλυμάτων

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24.5.2022